Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV - Galați 30 martie 2017

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a organizat in data de 30 Martie 2017, la sediul din Galați primul workshop de promovare a conținutului noii Directive Europene privind recunoașterea calificărilor membrilor de echipaj ce activează în sectorul navigației pe ape interioare și integrarea navigaţiei pe Dunăre în soluţii moderne de transport, care să conducă la reducerea costurilor şi a impactului negativ asupra mediului înconjurător. Obiectivul noii Directive Europene este acela de a facilita mișcarea forței de muncă din sectorul navigației pe ape interioare prin asigurarea recunoașterii calificărilor acesteia la nivelul întregii Uniuni Europene și introducerea de standarde comune cu privire la evaluarea competențelor, aprobarea programelor de instruire, monitorizarea și evaluarea certificării. Liga Navală Română a fost reprezentată la evenimentul organizat de Ceronav de președintele Consiliului Director Național și de domnul Octavian Gheorghiu, președintele filialei Galați a Ligii. Prezentarea reprezentanților Ligii Navale Române a menționat nevoia elaborării unei strategii naționale la nivelul executivului care să gestioneze resursa umană considerabilă pe care România o are în domeniul transporturilor pe căi navigabile interioare. Pregătirea specifică a acestei resurse care, în cazul României, ajunge la peste 11.500 de navigatori, este un capitol menit să ne mențină avantajele competitive și comparative pe care o avem pe piața acestui segment de nișă al transporturilor navale.